Poprawa BIK

Poprawa BIK

  • Za co odpowiada BIK?

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo finansowe uczestników obrotu gospodarczego. Ich zadaniem jest udostępnianie kompletnej informacji o kredytobiorcach instytucjom finansowym, które rozpatrują wnioski o przyznanie kredytu.
 
Kiedy klient składa wniosek o przyznanie kredytu, bank rozpatrując jego dokumentację, wysyła zapytanie do Biura Informacji Kredytowej, aby sprawdzić historię kredytową. BIK ma za zadanie dostarczyć raport kredytowy, a bank analizując pozytywną historię kredytową, przyznaje kredyt. Klient spłaca raty w terminie. Bank odnotowuje wpłacane kwoty w terminie i udostępnia BIK informację, że wszystko odbywa się według planu. BIK przechowuje informacje o historii kredytowej potencjalnych klientów instytucji finansowych.

 

  • Za co odpowiada BIG?

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor S.A.) pozwala podmiotom gospodarczym na sprawdzenie wiarygodności swoich potencjalnych kontrahentów. Instytucja ta odpowiedzialna jest za zbieranie, przechowywanie i ewentualne udostępnianie informacji gospodarczych o zadłużeniach osób i firm. Prowadzi ona również Rejestr Dłużników BIG i jako jedyna instytucja umożliwia dostęp do bazy Biura Informacji Kredytowej oraz Związku Banków Polskich. Szacuje się, że jest tam ponad 6,1 mln informacji o zaległych zadłużeniach przedsiębiorców i konsumentów. BIG to pole do wymiany informacji pomiędzy bankami, konsumentami, przedsiębiorcami z różnych branż a innymi sektorami gospodarki. BIG podkreśla, że rocznie udostępnia około 15 mln raportów o zaległych płatnościach i zobowiązaniach osób i firm.
 
Na tej podstawie banki i przedsiębiorcy podejmują współpracę z nowych partnerem biznesowym.

  • Za co odpowiada KRD?

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA to instytucja, która działa od 2003 roku i obsługuje wszystkie podmioty gospodarcze, przez korporacje, małe i średnie firmy po jednoosobowe działalności gospodarcze. Od 5 lat z KRD mogą skorzystać też osoby fizyczne, gminy i wtórni wierzyciele.
 
KRD ma za zadanie monitoring ewentualnych długów jakie pojawiają się między podmiotami gospodarczymi. Dłużnicy tracą swoją anonimowość i wiarygodność w potencjalnych przyszłych kontaktach handlowych. KRD gromadzi, przechowuje i udostępnia informacje i dane o podmiotach gospodarczych. Cały proces odbywa się online, a dane są dostępne cały czas. Dane pochodzą ze wszystkich sektorów gospodarki, nie ma tu znaczenia wielkość i forma prawna, są i osoby fizyczne, gminy i różne instytucje.

 

  • Jak Marshal Lion pomoże wykreślić Cię z KRD?

Nasze doświadczenie może pomóc w budowaniu mocnego wizerunku naszych klientów w kontaktach handlowych. Do każdego klienta podchodzimy w sposób całościowy, dbając o każdy element jego wizerunku biznesowego. Spotkaj się z naszym doradcą, aby dowiedzieć się więcej.