Księgowość

Księgowość

Marshal Lion dba o zasoby finansowe swoich klientów każdego dnia. Tworzymy efektywne rozwiązania podatkowe, dzięki którym osiągają sukces w biznesie i znacznie zwiększają zyski. W naszym zespole są wykwalifikowani księgowi, biegli rewidenci i finansiści.

Księgowość

  • Audyt podatkowy

Eksperci Marshal Lion wskażą Państwu obszary, które pozwolą uzyskać oszczędności podatkowe w celu wygenerowania zysku. Dodatkowo, zwrócą oni szczególną uwagę na obszary podwyższonego ryzyka oraz pomogą w usunięciu usterek podatkowych. Celem audytu jest weryfikacja wszystkich zobowiązań podatkowych Państwa Firmy, sprawdzenie dokumentacji, ewidencji i rozliczania wszystkich tytułów podatkowych. Stały dostęp do aktualnej informacji prawno-podatkowej i ciągłe szkolenia naszego zespołu, pozwalają na świadczenie najwyższej jakości usług doradczych z zakresu prawa podatkowego.
 
Audyt ma za zadanie podjęcie stosownych działań umożliwiających dokonanie korekt w rozliczeniach podatkowych i zgodne z przepisami prawa uniknięcie sankcji karno-skarbowych.

  • Optymalizacja kosztów i doradztwo podatkowe

Celem optymalizacji kosztów jest uzyskanie znacznego obniżenia wartości podatku przy zachowaniu bieżącego poziomu zysków Państwa firmy. Usługa zawiera przeprowadzenie audytu, a następnie wdrożenie procesu optymalizacji kosztów i uporządkowane prowadzenie ksiąg handlowych. Dokładna analiza sytuacji finansowej podmiotu pozwoli naszym specjalistom wypracować rozwiązania, dzięki którym możliwe będzie zwiększenie rentowności firmy. Wdrażane przez nas strategie optymalizacyjne powstają w oparciu o wykorzystanie zarówno polskich spółek, jak i podmiotów zagranicznych.
 
Nasz działalność polega na wskazaniu ram prawno-podatkowych i organizacyjnych, które zapewnią spełnianie założonych celów biznesowych, przy możliwie najniższym obciążeniu podatkowych i akceptowalnych konsekwencjach prawnych i księgowych.
 
Optymalizacja zazwyczaj dotyczy stałych elementów prowadzenia przedsiębiorstwa, m.in. wynagrodzeń pracowników, jak również działań jednorazowych, w tym np. zbycia istotnych aktywów i zmian formy prawnej prowadzonej działalności.

 

  • Usługi rachunkowe

Do Państwa dyspozycji pozostawiamy wysoce wyspecjalizowaną kadrę księgowych i doradców podatkowych, którzy zajmą się finansami Państwa firmy, w sposób profesjonalny i skuteczny.
 
Doradztwo podatkowe na wysokim poziomie to bezpieczeństwo finansowe firmy i zabezpieczenie przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z kontrolą zobowiązań podatkowych, które mogą mieć poważne konsekwencje finansowe.
 
Marshal Lion świadczy usługi m.in. w zakresie nadzoru księgowego i podatkowego, prowadzi działania mające za zadanie odzyskanie podatku, obsługuje kontrole podatkowe i reprezentuje klientów w sporach podatkowych.