Firma faktoringowa: usługi faktoringowe dla firm – nasza oferta

card2222

Kredyty i usługi finansowe

Kredyty i usługi finansowe dla firm to jedna ze specjalizacji naszej firmy. Klientom prezentujemy nie tyle produkty, co gotowe rozwiązania, które gwarantują swobodę i bezpieczeństwo transakcji. Są to atrakcyjne kredyty pozabankowe dla firm, leasing, usługi doradztwa finansowego / podatkowego i inne. 

 

  • Na czym polega faktoring?

Faktoring jest formą działalności finansowej polegającą na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw, należnych im od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług, w połączeniu z finansowaniem klientów oraz świadczeniem na ich rzecz dodatkowych usług. 
 
Firmy faktoringowe (tzw. faktorzy) dostarczają firmie środki finansowe pod nieuregulowane faktury, odnoszące się zarówno do sprzedaży krajowej, jak i zagranicznej. Przedsiębiorstwa mogą uzyskać do 90% wartości wystawionych faktur w momencie wysłania towarów (lub świadczenia usług), a wypłata pozostałej części następuje po zapłacie odbiorcy na konto faktora. 
 
Firma, która skorzysta z usług faktoringowych uzyskuje natychmiastowe finansowanie, dzięki czemu może spłacać swoje zobowiązania, zaplanować zarządzanie finansami, w znaczący sposób minimalizować ryzyko ściągnięcia należności, a także przeciwdziałać negatywnym skutkom różnic kursowych w eksporcie. 

 

  • Dla jakich firm przeznaczone są usługi faktoringu?

Usługi faktoringowe przeznaczone są dla firm, które: 

– prowadzą sprzedaż z odroczonymi płatnościami,
– mają zapotrzebowanie na elastyczne finansowanie,
– nawiązały stałą współpracę ze swoimi klientami, 
– nie mają zdolności kredytowej, a potrzebują płynności finansowej, 
– realizują ekspansywną strategię zwiększania obrotów (np. poprzez długie terminy płatności). 

Te należności, które firma pozyska od faktora mogą zostać przeznaczone na dalszą działalność gospodarczą i zapewnić szybszy rozwój firmy. Praktyka gospodarcza pokazuje, że obecność trzeciego podmiotu w transakcji – faktora, posiadającego doświadczenie w odbieraniu należności wpływa dyscyplinująco na terminowość wzajemnych rozliczeń. Skorzystanie z usług faktoringu dla firm często okazuje się sposobem na obniżenie kosztów własnych w zakresie prowadzenia księgowości i rozliczeń należności. Firmy faktoringowe działają w sprawdzonym systemie księgowym, który pozwala obsługiwać dużą ilość faktur. 

 

  • Faktoring dla firm – jakie są rodzaje? 

Wyróżniamy następujące rodzaje faktoringu dla firm: 

faktoring pełny, 
faktoring niepełny, 
faktoring cichy, 
faktoring wymagalnościowy

Szczegóły oferty dostępne w poszczególnych zakładkach. 

  • Jakie są zalety faktoringu? 

przedsiębiorca otrzymuje w szybkim czasie środki finansowe i poprawia się płynność finansowa firmy; 
pieniądze dotąd zamrożone w fakturach z odroczonym terminem płatności są do wykorzystania na bieżące potrzeby firmy; 
przedsiębiorca, który nie ma wystarczającej zdolności kredytowej i nie jest w stanie wypracować zadawalającej płynności finansowej, oddając swoje należności faktorowi i podwyższając stan swoich środków na rachunku bieżącym, jest w stanie uregulować najpilniejsze zobowiązania  tym samym szybciej spłaca swoich dostawców, co nierzadko powiązane jest z otrzymaniem rabatów, które np. pokryją prowizje faktoringowe;
przeniesienie ryzyka niewypłacalności dłużnika na faktora i bezpieczeństwo we współpracy z kontrahentami; 
problemy związane z rozliczeniami z kontrahentami i ewentualne procedury odszkodowawcze w całości przejmują eksperci z instytucji faktoringowej; 
mniejsze koszty administrowania należnościami;
faktor przejmuje na siebie obowiązki związane z zarządzaniem należnościami Faktoranta i przyjmuje zapłatę od odbiorcy, a także: monitoruje go w przypadku opóźnień lub braku zapłaty, wprowadza działania mające na celu odzyskanie należności od odbiorcy; 
przedsiębiorca zyskuje więcej czasu na rozwój i prowadzenie działalności, ograniczając jednocześnie nakłady finansowe na obsługę należności. 

 

  • Usługi faktoringowe – dlaczego my? 

Oferta kierowana jest do wszystkich klientów biznesowych bez względu na wielkość przedsiębiorstwa, także dla start  upówPoziom finansowania uzależniony jest od wielkości obrotów faktoranta z odbiorcami zgłoszonymi do faktoringu. Wystarczy, że wypełnią Państwo formularz znajdujący się na dole strony, a nasz konsultant skontaktuje się z Państwem i przedstawi warunki. Sprawdzi także ile funduszy można uzyskać. O naszej decyzji poinformujemy Państwa najszybciej jak będzie to możliwe.