Dotacje unijne dla firm: pomoc w zdobywaniu - oferta | Warszawa

card2222

Kredyty i usługi finansowe

Kredyty i usługi finansowe dla firm to jedna ze specjalizacji naszej firmy. Klientom prezentujemy nie tyle produkty, co gotowe rozwiązania, które gwarantują swobodę i bezpieczeństwo transakcji. Są to atrakcyjne kredyty pozabankowe dla firm, leasing, usługi doradztwa finansowego / podatkowego i inne. 

  • Czym jest dotacja z urzędu pracy?

Jak założyć firmę i zdobyć dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Urząd Pracy może przyznać jednorazowe środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej (tzn. dotację). Ta forma wsparcia finansowego jest przeznaczona dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, absolwentów centrum integracji społecznej oraz absolwentów klubów integracji społecznej zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej lub osób, które nie pozostają w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.
Aby otrzymać dotację na rozwój firmy, należy spełnić kilka warunków:

  • Należy być zarejestrowanym jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy lub być absolwentem centrum integracji społecznej albo absolwentem klubu integracji społecznej.

 

  • Jeżeli w roku poprzedzających złożenie wniosku o to dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, młody przedsiębiorca nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, prac społecznie użytecznych, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych, a także udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja.

 

  • Jeśli kandydat do otrzymania dotacji na założenie firmy nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych, indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja lub innej formy pomocy określonej w ustawie.

 

  • Potencjalny kandydat nie otrzymał do tej pory z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

 

  • Jeśli potencjalny dotacjobiorca nie prowadził działalności gospodarczej i nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w ostatnim roku poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 

  • Kandydat nie był przez ostatnie 2 lata skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

 

Aby ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności, należy kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek o dotację przedłożyć w PUP. Należy również przedstawić zabezpieczenie prawne na wypadek zwrotu dotacji. Uzyskanie dofinansowania zależne jest od środków finansowych, którymi akurat dysponuje PUP, a kryteria przyznania finansowania określają wewnętrzne regulaminy urzędów pracy.

Co ważne, na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, związanych z podjęciem tej działalności, możemy otrzymać z Funduszu Pracy bezzwrotne środki nawet do 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

  • Jak uzyskać dotację unijną na rozpoczęcie działalności?

Od kiedy Polska jest w Unii Europejskiej nawet mikroprzedsiębiorcy mają szansę na dotację ze środków unijnych i rozwój swojego biznesu. Szanse na otrzymanie środków z funduszy unijnych są duże, natomiast sam proces ubiegania się o nie i realizacji założeń zawartych w umowie dotacyjnej, jest dość skomplikowany i długi. Warto, żeby przedsiębiorca ubiegający się o dotację unijną na rozpoczęcie działalności gospodarczej mógł liczyć na wsparcie ekspertów z tej dziedziny.

W Marshal Lion oferujemy klientom kompleksową obsługę procesu aplikacyjnego, od sformułowania zakresu projektu, znalezienie odpowiedniego programu oraz przygotowanie i złożenie kompletnej dokumentacji dotyczącej dotacji na rozpoczęcie działalności.

Marshal Lion działa w zakresie:

– monitorowania dostępnych funduszy unijnych i odnalezienia programu adekwatnego dla potrzeb Klienta,
– ocenia szanse uzyskania dotacji na otwarcie firmy i zasugeruje optymalne rozwiązanie,
– analizuje możliwości wykorzystania funduszy na różne potrzeby przedsiębiorstwa,
– przygotowania dokumentów aplikacyjnych,
– obsługi i doradztwa dotacji z unii już po jej otrzymaniu,
– rozliczania projektu i dba o jego poprawne zakończenie.

  • Jak rozpocząć współpracę z Marshal Lion?

Należy skontaktować się z nami, a nasz konsultant przedstawi warunki współpracy dotyczącej dofinansowania dla firm. Sprawdzi także, jakie fundusze odpowiadają prowadzonemu przez Państwa biznesowi.