Na czym polega faktoring z regresem? | MARSHAL LION CONSULTING

06 Maj 2019

Na czym polega faktoring z regresem?

WRÓC DO LISTY ARTYKUŁÓW
faktoring z regresem

Coraz więcej przedsiębiorców korzysta z faktoringu jako jednej z form poprawy bieżącej płynności firmy. Oprócz tego jest to sposób na skorzystanie z wielu dodatkowych usług, które mogą stanowić wsparcie dla procesu zarządzania należnościami w firmie. Niemniej ewentualnych korzyści można spodziewać się tylko wtedy, gdy wybrany rodzaj faktoringu będzie dostosowany do biznesowych potrzeb przedsiębiorstwa.

W tym artykule przedstawiamy specyfikę faktoringu z regresem. Dowiesz się, kiedy i kto może skorzystać z tego rozwiązania.

Specyfika faktoringu z regresem

Faktoring z regresem, zwany też faktoringiem niepełnym, polega na całkowitym lub częściowym wykupie faktury albo kilku faktur, których termin spłaty jest odłożony w czasie, jednak bez przejęcia ryzyka niewypłacalności. Faktor zatem nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualną niewypłacalność lub upadłość zalegającego z płatnościami klienta. Całe ryzyko jest więc po stronie faktoranta. Jeśli do płatności nie dojdzie w określonym terminie (liczonym od daty wymagalności faktury), faktorant jest zobowiązany do zwrotu faktorowi kwoty zaliczki wynikającej z wykupu należności.

Dla kogo faktoring z regresem?

Z praktycznego punktu widzenia z faktoringu z regresem może skorzystać każda firma, niezależnie od wielkości czy branży. Jest to forma finansowania obarczona nieco mniejszym ryzykiem niż faktoring pełny. Na to rozwiązanie często decydują się firmy, które nie mają wystarczającej zdolności kredytowej, aby pozyskać niezbędne środki na realizację zleceń czy sfinansowanie własnego rozwoju. Faktoring z regresem stanowi też nieco tańszą alternatywę dla faktoringu pełnego.

Faktoring z regresem wiąże się z niewielką ilością formalności i krótkim czasem oczekiwania na wypłatę środków. Dodatkowo firma może do pewnego stopnia uniezależnić się od zalegających ze spłatami klientów. Co więcej, w większości przypadków można też liczyć na profesjonalne wsparcie i doradztwo doświadczonych firm faktoringowych, które niejednokrotnie zapewniają pomoc w odzyskaniu należności.

LISTA AKTUALNOŚCI