Poprawa BIK

W ramach doradztwa finansowego oferujemy rozwiązania, które nie tylko skutecznie poprawią ocenę punktową w Biurze Informacji Kredytowej, ale również przyczynią się do usunięcia z innych baz danych, takich jak BIG i KRD.

Za co odpowiada BIK?

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo finansowe uczestników obrotu gospodarczego. Ich zadaniem jest udostępnianie kompletnej informacji o kredytobiorcach instytucjom finansowym, które rozpatrują wnioski o przyznanie kredytu.  

Kiedy klient składa wniosek o przyznanie kredytu, bank rozpatrując jego dokumentację, wysyła zapytanie do Biura Informacji Kredytowej, aby sprawdzić historię kredytową. BIK ma za zadanie dostarczyć raport kredytowy, a bank analizując pozytywną historię kredytową, przyznaje kredyt. Klient spłaca raty w terminie. Bank odnotowuje wpłacane kwoty w terminie i udostępnia BIK informację, że wszystko odbywa się według planu. BIK przechowuje informacje o historii kredytowej potencjalnych klientów instytucji finansowych.  

Za co odpowiada BIG?

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor S.A.) pozwala podmiotom gospodarczym na sprawdzanie wiarygodności swoich potencjalnych kontrahentów. Instytucja ta odpowiedzialna jest za zbieranie, przechowywanie i ew. udostępnianie informacji gospodarczych o zadłużeniach osób i firm. Prowadzi ona również Rejestr Dłużników BIG i jako jedyna instytucja umożliwia dostęp do baz Biura Informacji Kredytowej oraz Związku Banków Polskich. Szacuje się, że jest tam ponad 6,1 mln informacji o zaległym zadłużeniu przedsiębiorców i konsumentów. BIG to pole do wymiany informacji pomiędzy bankami, konsumentami, przedsiębiorcami z najróżniejszych branż a innymi sektorami gospodarki. BIG podkreśla, że rocznie udostępnia  około 15 mln raportów o zaległych płatnościach i zobowiązaniach osób i firm.

Na tej podstawie banki i przedsiębiorcy podejmują współpracę z nowych partnerem biznesowym.

Za co odpowiada KRD?

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA to instytucja, która działa od 2003 roku i obsługuje wszystkie podmioty gospodarcze, przez korporacje, małe i średnie firmy po jednoosobowe działalności gospodarcze. Od 5 lat z KRD mogą skorzystać też osoby fizyczne, gminy i wtórni wierzyciele.

KRD ma za zadanie monitoring ewentualnych długów jakie pojawiają się między podmiotami gospodarczymi. Dłużnicy tracą swoją anonimowość i wiarygodność w potencjalnych przyszłych kontaktach handlowych. KRD gromadzi, przechowuje i udostępnia informacje i dane o podmiotach gospodarczych. Cały proces odbywa się online, a dane są dostępne cały czas. Dane pochodzą ze wszystkich sektorów gospodarki, nie ma tu znaczenia wielkość i forma prawna, są i osoby fizyczne, gminy i różne instytucje.

Jak Marshal Lion pomoże wykreślić Cię z KRD?

Nasze doświadczenie może pomóc w budowaniu mocnego wizerunku naszych klientów w kontaktach handlowych. Do każdego klienta podchodzimy w sposób całościowy, dbając o każdy element jego wizerunku biznesowego. Spotkaj się z naszym doradcą, aby dowiedzieć się więcej.