Kredyt Inwestycyjny

 

Jakim produktem jest kredyt inwestycyjny?

Kredyt inwestycyjny to typowy kredyt dla firm. Jest to kredyt bankowy udzielany kredytobiorcy w celu finansowania realizowanych przez niego przedsięwzięć. Celem wdrożenia finansowania kredytem inwestycyjnym musi być modernizacja, odtworzenie lub powiększenie majątku trwałego firmy. Tym samym, nakłady inwestycyjne obejmować mogą koszt linii technologicznych, maszyn, urządzeń, przeprowadzenia robót budowlanych lub sporządzenia dokumentacji itp. Do pozostałych pobudek zaciągania kredytu inwestycyjnego zaliczamy zakup wartości prawnych, niematerialnych, nabycie udziałów w przedsiębiorstwach oraz kupno papierów wartościowych.
 

Jak działa produkt finansowy jakim jest kredyt inwestycyjny?

Kwota kredytu może być przekazana kredytobiorcy na kilka sposobów:  od razu w całości, w formie linii kredytowych lub wypłacana w transzach.

Kredyt inwestycyjny dla firm udzielany jest zazwyczaj na dłuższy okres. Daje również kilka możliwości spłaty. Są to, m.in.: raty kapitałowe, raty sumaryczne oraz jednorazowa spłata kapitału. Cechą charakterystyczną tego typu kredytów jest wydłużony okres spłaty, nawet do 25 lat.

W odróżnieniu od innych kredytów, w przypadku kredytu inwestycyjnego nie wystarczy sam wniosek i zabezpieczenie. Przy zaciągu tego typu kredytu niezbędne jest wykazanie ekonomicznej efektywności danego przedsięwzięcia. Oznacza to, że trzeba udowodnić bankowi, że planowany zakup jest bardzo korzystny dla firmy i przyniesie zysk firmie, a przedsiębiorstwo będzie w stanie spłacić zobowiązanie.

Bardzo często banki kredytują tylko pewien procent inwestycji, np. 60% czy 80%. Udział własny kredytobiorcy zwiększa bowiem jego zainteresowanie powodzeniem projektu. To zaś zmniejsza ryzyko kredytowe dla banku.
 

W którym banku warto skorzystać z oferty kredytu inwestycyjnego?

W przypadku kredytu inwestycyjnego bardzo ciężko wskazać jest, który bank posiada najlepszą ofertę. Każdy wniosek potencjalnego kredytobiorcy jest analizowany indywidualnie i bardzo szczegółowo. Dopiero na podstawie analizy przedstawionych dokumentów bank formułuje propozycję kredytu.

Istnieje jednak kilka aspektów, które warto wziąć pod uwagę przy wyborze banku, w którym chcemy złożyć wniosek o kredyt.

Są to:

– wartość kredytu w stosunku do kosztu inwestycji

– karencja w spłacie – odłożenie w czasie spłaty pierwszej raty kredytu.

Banki cechuje różne podejście do sposobu ustalania karencji. Niektóre liczą ją od momentu uruchamiana środków, inne zaś od chwili zakończenia inwestycji. Karencja w spłacie jest zjawiskiem bardzo korzystnym dla kredytobiorcy. Skraca ona czas pomiędzy koniecznością spłaty pierwszej raty kredytu a otrzymaniem pierwszych zysków z inwestycji.

– ubezpieczenie kredytu – bardzo dobra opcja chroniąca przed kłopotami związanymi z tzw. wypadkami losowymi, szczególnie polecana w przypadku kredytu dla małych firm.

– okres kredytowania – indywidualna decyzja banku, zależy od rodzaju inwestycji. Kredyt inwestycyjny zazwyczaj udzielany jest na 10 lat, ale można wydłużyć go nawet do 25 lat.

– waluta kredytu – w przypadku kredytu inwestycyjnego warto trzymać się zasady, że zobowiązanie zaciąga się w walucie, w której firma otrzyma dochody służące do jego spłaty.

  1. Kwota: do 10 000 000 zł
  2. Okres kredytowania: do 120 miesięcy
  3. Elastyczne formy zabezpieczeń

Dla kogo przeznaczony jest kredyt inwestycyjny?

Oferta kierowana jest do wszystkich klientów biznesowych bez względu na wielkość przedsiębiorstwa, także dla start upów!

Jak uzyskać kredyt inwestycyjny?

Wystarczy, że wypełnisz formularz znajdujący się na dole strony, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i przedstawi warunki. Sprawdzi także ile funduszy możesz uzyskać. A następnie poinformuje Cię o decyzji. Wszystko trwa bardzo krótko!

kredyt inwestycyjny