Faktoring

Faktoring to jedna z korzystniejszych i szybszych form finansowania obrotowego dla przedsiębiorstwa. Może ona pomóc w poprawie płynności finansowej i otrzymaniu środków finansowych dotychczas zamrożonych w niezapłaconych lub nieprzeterminowanych fakturach.

Faktoring to usługa, która pozwala uzyskać kwotę z wybranych faktur nawet w 24 godziny.

  • Faktoring dotyczy kwoty: do 5 000 000 zł
  • Minimum formalności

 

Do kogo kierujemy naszą ofertę dotyczącą faktoringu?

Oferta kierowana jest do wszystkich klientów biznesowych bez względu na wielkość przedsiębiorstwa, także dla start upów!
 

Jak uzyskać finansowanie z faktoringu?

Wystarczy, że wypełnisz formularz znajdujący się na dole strony, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i przedstawi warunki. Sprawdzi także ile funduszy możesz uzyskać. Poinformujemy Cię o decyzji. Wszystko obywa się krótko i kompleksowo.
 

Czym jest faktoring?

Faktoring jest formą działalności finansowej polegającą na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw, należnych im od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług, w połączeniu z finansowaniem klientów oraz świadczeniem na ich rzecz dodatkowych usług.

Firmy, które świadczą usługi faktoringowe (tzw. faktorzy) dostarczają firmie środki finansowe pod nieuregulowane faktury, odnoszące się zarówno do sprzedaży krajowej, jak i zagranicznej. Przedsiębiorstwa mogą uzyskać do 90% wartości wystawionych faktur w momencie wysłania towarów (lub świadczenia usług), a wypłata pozostałej części następuje po zapłacie odbiorcy na konto faktora. 

Firma, która skorzysta z finansowania w formie faktoringu uzyskuje natychmiastowe finansowanie, dzięki czemu może spłacać swoje zobowiązania, zaplanować zarządzanie finansami, w znaczący sposób minimalizować ryzyko ściągnięcia należności, a także przeciwdziałać negatywnym skutkom różnic kursowych w eksporcie.
 

Dla kogo przeznaczona jest usługa faktoringu?

Dla firmy, która:

– prowadzi sprzedaż z odroczonymi płatnościami

– ma zapotrzebowanie na elastyczne finansowanie

– nawiązała stałą współpracę ze swoimi klientami

– nie ma zdolności kredytowej, a potrzebuje płynności finansowej

– realizuje ekspansywna strategię zwiększania obrotów (np. poprzez długie terminy płatności).

Te należności, które firma pozyska od faktora mogą zostać przeznaczone na dalszą działalność gospodarczą i zapewnić szybszy rozwój firmy. Praktyka gospodarcza pokazuje, że obecność trzeciego podmiotu w transakcji – faktora, posiadającego doświadczenie w odbieraniu należności wpływa dyscyplinująco na terminowość wzajemnych rozliczeń. Skorzystanie z usług faktora często okazuje się sposobem na obniżenie kosztów własnych w zakresie prowadzenia księgowości i rozliczeń należności. Firmy, które zajmują się faktoringiem działają w sprawdzonymi systemie księgowym, który  pozwala obsługiwać dużą ilość faktur.
 

Jakie są zalety finansowania metodą faktoringu?

przedsiębiorca otrzymuje w szybkim czasie środki finansowe i poprawia się płynność finansowa firmy; pieniądze dotąd zamrożone w fakturach z odroczonym terminem płatności są do wykorzystania na bieżące potrzeby firmy. Poziom finansowania uzależniony jest od wielkości obrotów faktoranta z odbiorcami zgłoszonymi do faktoringu;

– przedsiębiorca, który nie ma wystarczającej zdolności kredytowej i nie jest w stanie wypracować zadawalającej płynności finansowej, oddając swoje należności faktorowi i podwyższając stan swoich środków na rachunku bieżącym, jest w stanie uregulować najpilniejsze zobowiązania. Tym samym szybciej spłaca swoich dostawców, co nierzadko powiązane jest  z otrzymaniem rabatów, które np. pokryją prowizje faktoringowe;

– przeniesienie ryzyka niewypłacalności dłużnika na faktora i bezpieczeństwo we współpracy z kontrahentami; problemy związane z rozliczeniami z kontrahentami i ew. procedury odszkodowawcze w całości przejmują eksperci z instytucji faktoringowej;

– korzystając z usługi faktoringu, przedsiębiorca ponosi mniejsze koszty administrowania należnościami; faktor przejmuje na siebie obowiązki związane z zarządzaniem należnościami Faktoranta i przyjmuje zapłatę od odbiorcy, monitoruje go w przypadku opóźnień lub braku zapłaty, wprowadza działania mające na celu odzyskanie należności od odbiorcy. Dzięki temu przedsiębiorca zyskuje więcej czasu na rozwój i prowadzenie działalności, ograniczając jednocześnie nakłady finansowe na obsługę należności.

faktoring, usługa faktoringu