WIĘCEJ O GRUPIE

Informacje o grupie

Jesteśmy firmą, która powstała na fundamentach wszechstronnej wiedzy i kompetencji z zakresu finansów, prawa i podatków. Posiadamy wieloletnie doświadczenie, dzięki czemu efektywnie łączymy nowo pojawiające się możliwości na rynku, aktualne trendy i zaawansowane technologie, mając na uwadze świadomość potrzeb i oczekiwań współczesnych przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych. Wszystko po to, aby umożliwić firmom rozwój, zapewnić bezpieczeństwo świadczonych usług i kontaktów z partnerami biznesowymi, a także stabilną pozycję w branży na rynku lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Od początku swojej działalności realizujemy cele i założenia, które sobie wyznaczyliśmy. Naszą misją jest dostarczanie skutecznych rozwiązań finansowych, podatkowych i prawnych dla firm. Opracowujemy indywidualne strategie biznesowe, wdrażamy szyte na miarę projekty, jesteśmy parterami biznesowymi przedsiębiorców, którzy nieustannie dążą do rozwoju swoich kompetencji. Troszczymy się o finanse ich firm, szkolimy z zakresu zarządzania, skutecznej sprzedaży, wybranych zagadnień prawnych i rachunkowych, doradzamy w celu usprawnienia funkcjonowania wewnętrznej struktury firmy, jak też budowania jej pozytywnego wizerunku na zewnątrz, oraz proponujemy finansowanie nakładów związanych z prowadzoną działalnością.

„JESTEŚMY DUMNI Z SUKCESU SWOICH KLIENTÓW, KTÓRY W REZULTACIE STAJE SIĘ NASZYM SUKCESEM”
Potwierdzeniem naszej skuteczności są sukcesy klientów, którzy nam zaufali i powierzyli nam najważniejsze obszary swojej działalności.

Zarządzający

Bartłomiej
Wasilewski
Prezes zarządu
• ML Group • ML Księgowość
• ML Pożyczki • ML Capital
Sebastian
Zaręba
Członek rady nadzorczej
• ML Finanse
Management board president
• ML Księgowość • ML Pożyczki
Martyna
Bąk
Dyrektor zarządzający
• ML Księgowość
Cały zespół
Tomasz
Lendzion
Członek rady nadzorczej
• ML Finanse
Marek
Wasilewski
Członek rady nadzorczej
• ML Finanse
Agata
Rój
Kierownik biura zarządu
• ML Group • ML Księgowość
• ML Pożyczki • ML Capital
• ML Finanse
Tetiana
Iakubovska
Dyrektor zarządzający
• ML Księgowość
Kamila
Grochala
Dyrektor zarządzający
• ML Finanse

Korzyści ze współpracy

Wzrost efektywności
Proponujemy gotowe rozwiązania dla biznesu, opracowane na podstawie analizy profilu konkretnej firmy, jej potencjału, możliwości, ale też ewentualnych zagrożeń. Naszym celem jest poprawa jej funkcjonowania na rynku ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu zysków i korzyści przy ograniczeniu pracy i wysiłku.
Redukcja kosztów
Dobrze opracowana strategia rozwoju przewiduje zawsze wzrost zysków i obniżenie strat. Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w obszarze strategii biznesowej i planowania, udzielimy Ci wskazówek i pomożemy wdrożyć zmiany, które zoptymalizują Twoje koszty firmowe.
Kompleksowe wsparcie
Współpraca z nami oznacza dostęp do wiedzy ekspertów z różnych dziedzin, jak finanse, prawo, księgowość i planowanie strategiczne. Swoje działania opieramy na holistycznym podejściu, dzięki czemu jesteśmy w stanie poprawić funkcjonowanie Twojego biznesu na wielu płaszczyznach.
Oferujemy wsparcie dla przedsiębiorców, którzy mają wspólny cel gospodarczy, powiązany kapitałowo oraz kontraktowo. Umożliwiamy im aktywne współdziałanie przy zachowaniu samodzielności prawnej. Pomagamy przy zakładaniu grup kapitałowych i zapewniamy kompleksowy consulting przy zarządzaniu,
Zarządzamy odpowiedzialnie, aktywnie i zgodnie z planem
Opracowujemy jednolite procedury i wdrażamy system informacyjny, którego celem jest sprawniejsze zarządzanie grupą kapitałową z gwarancją ograniczonego ryzyka. Dzięki temu możemy zapewnić skuteczną kontrolę finansów i budżetu oraz procesów zachodzących w grupie, przyśpieszając realizację założonych projektów.
Zarządzanie grupą kapitałową obejmuje:
 • ustalenie wspólnych celów i planów,
 • monitoring realizacji projektów,
 • analizę finansową,
 • analizę ryzyka realizacji finansowych projektów,
 • prognozy wyników,
 • optymalizację procesów z zakresu finansów i zarządzania.
Pomagamy sprecyzować cele, ograniczamy poziom ryzyka, zwiększamy szanse rozwoju i powodzenia najbardziej wymagających projektów. Dzielimy się doświadczeniem, wiedzą oraz umiejętnościami, poszukujemy wciąż nowych rozwiązań, doskonaląc się w kierunku wieloobszarowego zarządzania grupą kapitałową.
Powodzenie i sukces każdego przedsięwzięcia są w znaczącym stopniu uzależnione od strategii i planu. Każda firma potrzebuje strategii, aby stworzyć sobie odpowiednie warunki do realizacji celów biznesowych. Nasz zespół ekspertów jest do Twojej dyspozycji – pomożemy opracować skuteczną strategię dla Twojej firmy oraz doradzimy jakie działania powinieneś podjąć, aby przybliżyć się do osiągnięcia zamierzonych efektów.
Zbudujemy strategię rozwoju Twojego biznesu na solidnych fundamentach
Oferujemy usługi doradcze, które obejmują kompleksowe planowanie strategiczne z uwzględnieniem potrzeb, możliwości, szans, zagrożeń i potencjału konkretnej firmy. Wspieramy przedsiębiorców w budowaniu strategii rozwoju ich biznesu, a także w sformułowaniu modelu biznesowego. Nasze działania bazują na tworzeniu długotrwałych relacji z członkami zarządów i sieci kontaktów z wszystkimi innymi działami, tworzącymi strukturę firmy.
Opracowując strategię dla Twojej firmy, mamy na celu przede wszystkim poprawę efektywności i wyników działań Twojego przedsiębiorstwa. Oferujemy gotowe rozwiązania dopasowane do profilu Twojej firmy oraz potrzeb rynkowych, dzięki którym zminimalizujemy ryzyko niepowodzenia, zwiększając Twoje szanse na sukces.
W czym Ci pomożemy?
Jeżeli nam zaufasz, pomożemy Ci:
 • zdefiniować krótko- i długookresowe cele,
 • stworzyć mapę ryzyka,,
 • analizując potrzeby Twoich klientów, opracować nową strategię produktową,
 • przygotować analizę konkurencji,
 • określić budżet, zasoby ludzkie i kapitał w nowym modelu biznesowym,
 • wdrożyć gotową strategię.
Z nami podejmiesz tylko słuszne decyzje.

Media o nas

Marshal Lion Part Of The New Economic Revolution

After a successful IEO, the Marshal Lion Group moves with a Private Sale

What To Do In An Economic Slump

Blockchain Life | World Blockchain Summit 2019

What an investor need to know before the IEO

Your guide to join Marshal Lion Group IEO.

Blockchain: A new Frontier in Crowdfunding

Marshal Lion expands into China

What were the beginnings of tokens like?

What We Do at Marshal Lion

What is a loan and why it is advantageous to participate in the Marshal Lion Project

How Non-Bank Loans Beat The Regular Thing: The Blockchain-Based Digital

IEO — the safe and transparent way to invest in a business — Exemplified by Marshal Lion

The Phenomenal IEO — A Revolution In Financing

Marshal Lion Group: Blockchain sebagai Solusi Pinjaman Bank

Marshal Lion Group: The Blockchain As A Solution To The Problems Related To Bank Loans

Обзор IEO Marshal Lion Group

Marshal Lion Group IEO Review

Marshal Lion Group irá tokenizar o mercado de empréstimos não bancários

Everything You Need to Know About Marshal Lion Group Coin

Marshal Lion Group: How Blockchain Is Changing the Way That Lending Works

Privacy in Crypto is Under Siege, We Need More Solutions to Protect Us

Partnerzy / członkostwa